De missie van het  mr. Roelsefonds is kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg. Dit doet zij door projecten te financieren. De focus ligt daarbij op de regio Gooi- en Vechtstreek. Projecten gericht op sociaal en/of technologische innovatie in de langdurige zorg krijgen daarbij de voorkeur. 

Meer informatie over het indienen van een subsidie-aanvraag.

     

Het mr. Roelsefonds is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft een zogenaamde ANBI status. De aan het mr. Roelsefonds gelieerde Stichting DMWV heeft eveneens de ANBI status.


Het mr. Roelsefonds is lid van de FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland, www.verenigingvanfondsen.nl
Het mr. Roelsefonds volgt de gedragscode van de FIN.


Het mr. Roelsefonds is partner van Zorghart
Website met alle informatie over beroepen, opleidingen en vacatures
op het gebied van Zorg en Welzijn in Gooi- en Vechtstreek.